اطلاعیه در خصوص منابع آزمون مقررات ملی ساختمان


متن اطلاعیه دفتر مقررات ملی ساختمان در خصوص منابع آزمون مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل است :

 

اطلاعیه

به آگاهی می رساند آخرین ویرایش(چاپ ۱۳۹۰) از کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن چاپ و منتشر شده است. بدیهی است مبنای آزمونها و استنادات بعدی چاپ ۱۳۹۰ خواهد بود.

“دفتر مقررات ملّی ساختمان”

  1. حسین خیرخواه نوشته است:

    در خصوص آموزش اجرای ساختمان و معرف کتابهای مرتبط با اجرای ساختمانهای اسکلت فلز و بتن مطلب ارائه گردد خوب است