دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شهریور ۹۱


قابل توجه شرکت کنندگان آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای کاردان های فنی ساختمان

و آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی

جهت دریافت کارت ورود به جلسه  آزمون شهریور ۹۱ بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی

کارت ورود به جلسه معماران تجربی

 

 

کلیدواژه ها: