شرایط عضویت کاردان های فنی ساختمان


..

طبق مفاد ماده ۴ آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی برای عضویت در سازمان احراز شرایط زیر لازم است:

 

‌الف – دارا بودن مدرک کاردانی (‌فوق دیپلم) در رشته‌های موضوع ماده یک این آیین‌نامه.

ب – نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.

پ – ساکن استان خراسان رضوی بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان خراسان رضوی مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در‌این استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در این استان باشد.

ت ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.

ث – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

تمامی افراد دارای شرایط فوق که دارای مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های عمران ، معماری ، نقشه برداری ،  تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی ، شهرسازی ، ترافیک ( جهت دریافت کلیه رشته های مورد قبول با ذکر جزئیات کلیک نمایید ) میتوانند به عضویت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان رضوی درآیند.

جهت دریافت اطلاع از مدارک مورد نیاز کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید.

جهت دریافت ضوابط اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان کلیک نمایید.

 

—–