۲۷ فروردین ۱۳۹۳

سازمان نظام مهندسی ساختمان  • اطلاعیه مهم: مجمع عمومی عادی نوبت اول

    Arm-N

    ۷ بهمن ۱۳۹۲
    مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه مورخ 92/11/10 رأس ساعت 9 الی 11 صبح در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان... (ادامه)