مالیات بر ارزش افزوده  • آتش و ساختمان

    images (1)

    ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
     - تحقیق پیرامون اصلاح خواص مواد و مصالح در برابر آتش، جنبه‌های مختلف ایمنی ساختمان در برابر آتش برای ارتقای ایمنی جانی و مالی در ساختمان‌ها در برابر خطرات... (ادامه)